Política de Privacitat

Política de Privacitat i normativa COVID

El Club Bàsquet Sineu (Titular)  t’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web www.basquetsineu.cat (i subdominis)

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

RESUM

La nostra política de privacitat es resumeixen en:

– Només recopilem aquelles dades necessàries per a la gestió/funcionament del Club i que han estat proporcionats voluntàriament pels socis i sòcies.

– En qualsevol moment els socis i sòcies poden accedir a les dades i procedir a la seva consulta, modificació o eliminació.

– Dins de les nostres possibilitats ens comprometem a guardar/protegir les dades tan bé com sigui possible sense permetre l’accés a tercers sense el consentiment del titular.

A continuació teniu el desenvolupament de la nostra política de privacitat d’acord amb la Llei vigent.

Identitat del responsable

    Titular: Club Bàsquet Sineu

    Domicili: Toreo 1, 07510 Sineu

    Correu electrònic: club@basquetsineu.cat

    Lloc web: www.basquetsineu.cat

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

  1. Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.
  2. Principi de minimització de dades: El Titular et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.
  3. Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament.

El Titular t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

  1. Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que el Titular presa les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Obtenció de dades personals

El Titular no recull dades personals sense consentiment de l’usuari. Els mitjans de recollida de dades són a través de correus electrònics, whatsapps o diferents formularis electrònics o en paper que siguin necessaris per a l’activitat del club.

Els teus drets

El Titular t’informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
  • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Oposar-te al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-lo directament al Titular, la qual cosa significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemats i com els ha obtingut, sol·licitar la rectificació d’aquests, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d’aquestes dades en els fitxers del Titular.

Per a exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d’enviar un correu electrònic a club@basquetsineu.cat juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de dades personals

El Club Bàsquet Sineu es compromet a no utilitzar les dades personals recollits dels nostres socis i sòcies més enllà de les funcions i requeriments relacionats amb l’activitat esportiva i les seves diferents facetes com:

– Inscripció i fitxes en competicions de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) i Consell de Mallorca

– Alta en assegurances esportives

– Gestió d’equips i grups a través de mitjans digitals com la web, email i/o whatsapp

– En cas de ser sol·licitada, el Titular facilités a les autoritats sanitàries la informació relacionada amb el control de la COVID.

El Club Bàsquet Sineu no facilitarà informació a terceres persones sense consentiment del titular d’aquesta.

Seguretat de les dades personals

Per a protegir les teves dades personals, el Titular presa totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques que coneix per a evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció d’aquests.

El lloc web està allotjat en www.dondominio.com. La seguretat de les teves dades està garantida, ja que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per a això. Pots consultar la seva política de privacitat per a tenir més informació. (enllaç)

Contingut d’altres llocs web

Les pàgines d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si haguessis visitat l’altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció usant aquest codi.

Política de Cookies

Perquè aquest lloc web funcioni correctament necessita utilitzar cookies, que és una informació que s’emmagatzema en el teu navegador web.

Las Cookies que puedan existir en nuestra web pertenecen a las herramientas y recursos utilizados como wordpress, dondominio, woocommerce, etc. El Club Bàsquet Sineu no ha diseñado ni instalado ninguna cookie propia en nuestra web. 

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment.

Per a contactar amb el Titular, subscriure’t a un butlletí o realitzar comentaris en aquest lloc web has d’acceptar la present Política de Privacitat.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta el Titular són:

    Dades identificatives.

    Dades econòmiques (pagament de quotes i serveis)

    Dades de imatges relacionades amb l’activitat del Club

Conservació de dades personals

Les dades personals que proporcions al Titular es conservaran fins que sol·licitis la seva supressió o deixen de tenir utilitat per a la gestió del Club.

En el cas de la informació relacionada amb la COVID quan així ho indiquin les autoritats

Exactitud i veracitat de les dades personals

Et compromets al fet que les dades facilitades al Titular siguin correctes, complets, exactes i vigents, així com a mantenir-los degudament actualitzats.

Com a Usuari del lloc web ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis al lloc exonerant al Titular de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Acceptació i consentiment

Com a Usuari del lloc web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Revocabilitat

Per a exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d’enviar un correu electrònic a club@basquetsineu.cat juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

L’exercici dels teus drets no inclou cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat.

Canvis en la Política de Privacitat

El Titular es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Agraïment:
Per a l’elaboració d’aquest text el Club Bàsquet Sineu ha utilitzat de model la plantilla publicada en la web superadmin.es (enllaç)

NORMATIVA COVID

AVÍS MOLT IMPORTANT
La compra de l’entrada implica l’acceptació de la següent normativa que s’exposa a continuació. No complir amb la mateixa implicarà l’anul·lació de l’entrada i en el seu cas la sortida de les instal·lacions esportives.

ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

L’entrada al pavelló serà 15 minuts abans del començament del partit i la sortida immediatament després d’acabar. S’haurà d’entrar i sortir ordenadament respectant la distància de seguretat i indicacions en cartells i/o sòl.

L’accés a les graderies del pavelló serà per la porta principal del pavelló prèvia comprovació i registre pel personal del Club, presa de temperatura i desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i soles de sabates.

Una vegada dins de les instal·lacions cada persona haurà de mantenir-se en el seient assignat evitant desplaçaments innecessaris dins del pavelló.

Cada persona haurà de controlar les seves pertinences sense intercanviar objectes amb els altres.

ESTÀ PROHIBIT FUMAR, MENJAR I/O BEURE DINS DE LES INSTAL·LACIONS.

ÚS DE MÀSCARA

Com a norma general totes les persones i en tot moment hauran d’usar màscares homologades.

No hi ha cap excepció a aquesta norma i el seu incompliment serà incompatible amb romandre en les instal·lacions.

ÚS DE L’APLICACIÓ RADAR COVID

Es recomana a totes les persones amb TELÈFON INTEL·LIGENT activar l’APP RADAR COVID i el BLUETOOTH durant un temps de permanència en les instal·lacions.

ÚS DE WC.

L’accés a vestuaris i dutxes queda suspès.

En cas de necessitat d’anar al bany s’informarà del WC disponible.

SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS.

Cada persona es farà responsable de recollir totes les seves pertinences i dipositar escombraries en els contenidors corresponents.

La sortida es realitzarà per la porta principal del pavelló, de manera ordenada i mantenint la distància de seguretat.


Moltes gràcies per la teva col·laboració!
Salut i bàsquet!!!